HAKKIMIZDA

Altay Özel Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi ünvanı ile 2002 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Ulusal ve uluslararası pazarlarda hizmet verme amacı ile sağlık sektöründe faaliyetlerine başlayan firma, 2015 yılında nevi değiştirerek A.Ş. dönüşmüştür.

Yaptığı işin ticari boyutundan çok insan sağlığına büyük önem veren firmamız, yurtiçi ve yurtdışı kongrelere katılarak, ender görülen hastalıklara duyarlılığı artırmak ve toplumsal bilinci yaygınlaştırmak için yenilikleri takip etmeye çalışmaktadır.

Altay A.Ş., Kozyatağı’ndaki kendisine ait 175 metrekare ofis ve 200 metrekare depolama alanı ile soğuk zincir depolama gerektiren özellikli ilaçlar dahil olmak üzere tıbbi ürünlerin depolamasını ve dağıtımını, uyulması gereken şartlara tümüyle uyarak ve büyük bir hassasiyetle sağlama kapasitesindedir.

Uluslararası ilaç ve tıbbi cihaz firmalarının Türkiye ve Kuzey Kıbrıs genelinde, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi, resmi kuruluşlarla ilişkileri, yeni ürünlerle ilgili pazar araştırması, ruhsatlandırma aşamasında fizibilite çalışmaları yapılması ve danışmanlık hizmetlerini yürütmektedir.

MİSYON
Sosyal sorumluluğunun bilincinde, uluslararası standartları ve meslek ahlakını benimseyen sağlam temeller üzerine oturtulmuş bir yükselmeyi hedef edinmiştir.

VİZYON
Verdiğimiz hizmette güveni, saygınlığı ve müşteri memnuniyetini temel ilke edinmiş, çalışanları ile bütünleşmiş, kurumsal kimliği ile öne çıkan örnek bir kuruluş olmaktır.
KALİTE

KALİTE POLİTİKASI

İlaç temini faaliyetlerinde belirlenen hedefler doğrultusunda ulusal veya uluslararası standart ve mevzuatlara uygun çalışmak. Müşteri memnuniyet ve önerilerini sistematik olarak ölçebilmek ve değerlendirmek. Bu alanda beklenti ve ihtiyaçları saptayarak, planlama ve uygulamalarda bulunmak. Ekonomik ve hızlı hizmet sunmak. Hizmet kalitesini arttırmak ve güvence altına alınmasını sağlamak. Uluslararası bilimsel kongrelerde yer almak, katılımları desteklemek. Tüm uygulamalarda, tüm çalışanların katılımı ile iyileştirmeyi sağlayacak yaklaşımlarla çalışılmasını sağlamak. Ticari ve sosyal ilişkilerimizde karşılıklı güven, iş ahlakı ve dürüst davranış ilkesinden vazgeçmemek.

Kalitenin sürekli iyileştirilmesi için tüm çalışanlarımızın aile duygusu içinde katılımı, eğitimi ve memnuniyetini sağlamak. Tedarikçilerimizi kalite sistemimizin ayrılmaz bir parçası yaparak sunduğumuz hizmetin kalitesini arttırmak. Altay özel sağlık hizmetleri politikanın tüm çalışanlara iletileceğini ve anlaşılmasını sağlayacağını taahhüt eder. Çalışanının gelişimini desteklemek, motivasyon ve iş tatmini yaratmak. Yaptığımız hizmetlerde ve yönettiğimiz tüm süreçlerde sürekli iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerini sürdürmeyi taahhüt etmek. Sistemin sürekli geçerliliğini ve uygunluğunu sağlamak üzere periyodik olarak yönetim incelemeleri çerçevesinde gözden geçirilmesini yapmak.

İletİşİm

Adres : 19 Mayıs Mahallesi İnönü Cad. Mercan Sok. No: 12 STFA B-8 Blok D:2 34736 Kozyatağı - Kadıköy / İSTANBUL

tel : +90 216 410 0372

faks : +90 216 410 0373